Installasjon av heis for alle bygg.

Vadmyra borettslag må skifte ut alle heisen til høyblokkene.

Dette er et stort prosjekt, som gjennomføres over noen år.

Og skal etter planen være klart i slutten av 2023.

Det som er utrolig viktig for borettslaget og styret, er at til tross for arbeidet som skal gjøres, så skal det alltid være en heis operativ som beboerne og gjester kan benytte.

Det har også vært viktig å få utnyttet arealet i heissjaktene maksimalt, slik at heisene kunne bli noe større enn de er per dags dato.

Det er TK Elevator (ThyssenKrupp) som skal gjennomføre prosjektet.

I begynnelsen av mars 2022 er det planlagt at prosjektet med å skifte ut heisene starter.

Prosjektet starter i Vadmyrveien 26 (Høyblokk 3).

Det blir 5 stadier i prosjektet: 

Stadie 1: Heis-1 i Vadmyrveien 26

Stadie 2: Heis-2 i Vadmyrveien 26 og Heis-1 i Vadmyrveien 28

Stadie 3: Heis-2 i Vadmyrveien 28 og Heis-1 i Vadmyrveien 4

Stadie 4: Heis-2 i Vadmyrveien 4 og Heis-1 i Vadmyrveien 2

Stadie 5: Heis-2 i Vadmyrveien 2