Installasjon av heis for alle bygg.

Vadmyra borettslag holder på å skifte ut alle heisen til høyblokkene.

Dette er et stort prosjekt, som gjennomføres over noen år.

Og skal etter planen være klart i mai 2024

Det som er utrolig viktig for borettslaget og styret, er at til tross for arbeidet som skal gjøres, så skal det alltid være en heis operativ som beboerne og gjester kan benytte.

Det har også vært viktig å få utnyttet arealet i heissjaktene maksimalt, slik at heisene kunne bli noe større enn de er per dags dato.

Det er TK Elevator (ThyssenKrupp) som gjennomfører prosjektet.

Prosjektet startet med å rive første heis i begynnelsen av mars 2022 

Prosjektet startet i Vadmyrveien 26 (Høyblokk 3).

Det blir 5 stadier i prosjektet: 

Stadie 1: Heis-1 i Vadmyrveien 26

Stadie 2: Heis-1 i Vadmyrveien 28 og Heis-2 i Vadmyrveien 26

Stadie 3: Heis-1 i Vadmyrveien 4 og Heis-1 i Vadmyrveien 2

Stadie 4: Heis-2 i Vadmyrveien 28 og Heis-2 i Vadmyrveien 4

Stadie 5: Heis-2 i Vadmyrveien 2

Etter ferdigstilling av hver enkelt blokk, vil arbeidet med gulvlegging og ferdigstillelse av fronter gjøres. 

Dette arbeidet er planlagt på følgende datoer

Vadmyrveien 26: 20 februar 2023 til 31 mars 2023

Vadmyrveien 28: 27 november 2023 til 15 januar 2024

Vadmyrveien 4: 11 desember 2023 til 29 januar 2024

Vadmyrveien 2: 02 april 2024 til 16 mai 2024

Tidene er foreløpig plan og kan endres om det forekommer noe uforutsett.