KORT OM VADMYRA BORETTSLAG

VÅR HISTORIE

Vadmyra borettslag er med sine 551 leiligheter Bergens tredje og landets 13 største borettslag. 

Borettslaget består av seks lavblokker og fire høyblokker og fremstår i dag som et veldrevet borettslag. Laget var en del av Laksevåg boligbyggelag – stiftet i 1946, som igjen ble en del av Stor-Bergen i 1962. 1. oktober 2014 ble Stor-Bergen en del av OBOS.

Bolignøden i Bergen på 60-tallet tvang politikerne til å tenke boligbygging utenfor kommunegrensene. Slik ble det til at et stort område i gamle Laksevåg kommune ble lagt ut til boligbygging. Det var ikke nok å tenke bygging utover, man tenkte bygging i høyden, slik det var gjort i Bergen. Meningen var at prisene skulle ligge på et nivå slik at vanlige arbeidsfolk skulle ha råd til en leilighet.

Måking i gamle dager

Siste halvdel av 60-tallet startet byggingen av den første lavblokken og første høyblokken i Vadmyra. I 1969 flyttet de først beboerne inn i leilighetene. To-roms, tre-roms og fireroms leiligheter var klare til innflytting. Om leilighetene var klare var det så som så med området rundt. Stein, jord og restmaterialer lå strødd, så det var ikke alt som var like fint.

Vadmyra borettslag har siden oppstart/bygging på slutten av -60 tallet vært i kontinuerlig oppgradering. Heisene som var nye på -80 tallet er nå klar til å bli skiftet ut. Men den største oppgraderingen skjedde på slutten av -90 tallet. Alle yttervegger på lavblokkene ble fullisolert. Samtlige balkonger ble utvidet og innglassert og nye hovedinnganger gav blokkene økt kvalitet.

 

I høyblokkene – H1 og H2- ble inngangssidene ombygget, og det ble etablert nye hovedinnganger på dagens kjellernivå. Alle gavlveggene ble etterisolert og nytt fasademateriell ble lagt på. Også her ble det foretatt full innglassing av balkongene. I tillegg ble alle jord- og plenarealer oppgradert.

Begynnelsen av 2000 tallet stod også i oppgraderingens tegn. Nytt røropplegg til kjøkken og bad ble lagt. Samtidig ble alle bad fornyet, noe som førte til en verdiøkning av leilighetene. Elektriske tavler, som forsyner blokkene med strøm, er byttet ut. Nye postkasser er montert i alle blokkene og nytt bossanlegg er på plass. Takene på lavblokkene er også skiftet.