Kontoret og ansatte

Kan vi hjelpe deg?

Borettslaget har per i dag en daglig leder i en 100% stilling, samt en driftsleder ansatt i 100% stilling. Driftsleder går av med pensjon sommer 2023. 

Vadmyra BRL:

All kontakt via daglig leder: Evelynn Kristensen tlf 45933758 eller e-post.
Styret kan kontaktes på e-post.

Drift:

Borettslaget har en innleid vaktmester (Hugo) på deltid,
kontakt går via daglig leder. 

Åpningstider, kontoret:

Kontoret er åpent hverdager fra 10.00 – 14.00. Kontoret er lokalisert mellom inngangen til Lyngfaret 5 og Lyngfaret 7
20211015_120256
20211015_120341
20211125_115644