Kort informasjon om

Loddefjord-
utvalget

Loddefjordutvalget jobber utelukket for å fremme det positive i bydelen.
Vi vil og skal være en høringsinstans opp imot forskjellige aktører.
Loddefjordutvalg ble etablert i mai 2013 og består av representanter fra styrene i
borettslag og eierseksjonssameier i Loddefjord.

Hvilke områder er representert?

Representanter fra borettslagene Lyderhorn, Hetlevikhøyden, Sandgotna, Vadmyra, Storaholtet, Vestre, Lyngfaret, Tjønnveien og Storaneset.

Hva gjør vi?

Vi arbeider for et best mulig bomiljø i Loddefjord, gjennom samarbeid mellom medlemmene i utvalget.

Arbeid utført!

I løpet av året som har gått har vi arbeidet med bla. saker som omhandler oppvekstmiljø i Loddefjord, skoleveiene og luftkvaliteten i Loddefjord.
Forsidebilde2 kontakt

Mer informasjon om

LODDEFJORD-
UTVALGET

Loddefjordutvalget jobber utelukket for å fremme det positive i bydelen.
Vi vil og skal være en høringsinstans opp imot forskjellige aktører.

Loddefjordutvalg ble etablert i mai 2013 og består av representanter fra styrene i borettslag og eierseksjonssameier i Loddefjord. Loddefjordutvalget er en frivillig organisasjon og har idag representanter fra borettslagene Lyderhorn, Hetlevikhøyden,
Sandgotna, Vadmyra, Storaholtet, Vestre, Lyngfaret, Tjønnveien og Storaneset. Det er mulig for flere borettslag og eierseksjonssameier som er lokalisert i Loddefjord og melde seg inn.

Formålet med utvalget er å arbeide for et best mulig bomiljø i Loddefjord, gjennom samarbeid mellom medlemmene i utvalget. I tillegg skal utvalget være en høringsinstans ovenfor offentlige myndigheter og private aktører, for å ivareta interessene til beboerne i
lagene som er representert. I løpet av det året som har gått har utvalget arbeidet med blant annet saker som omhandler oppvekstmiljø i Loddefjord, skoleveiene i området og luftkvaliteten i Loddefjord. Vi jobber med de sakene som omhandler flere av borettslagene eller eierseksjonssameier, og som vanskelig lar seg løse innenfor et enkelt lag.