BOSSANLEGGET

Hvordan fungerer det
og hvor er stasjonene?

Vadmyra Borettslag har per i dag nedgravd bunntømt container fra BIR. Her finner du informasjon om hvordan man benytter disse og hvor stasjonene er lokalisert. 

Hvordan fungerer det?

Informasjon om bruk og lokalisering

Se video med bruksveiledning

Klikk på overskriften for å se videopresentasjon og bruksveiledning

Kontakt oss for hjelp

Trenger du hjelp eller har andre spørsmål vedrørende avfall og avfallsanlegget?  Kontakt oss.  Ny boss-brikke bestilles direkte via BIR på lenken under:
BESTILL BRIKKE HER
Bossnedkast Vadmyra

Hvordan fungerer

SYSTEMET

Punkter for avfall er plassert på 3 ulike stasjoner i borettslaget, se tegning.
Hver husstand får 2 brikker, disse passer til et bestemt bossnedkast for restavfall.
Papp/papir og plast kan man kaste på nedkastene til den stasjonen man tilhører, og glass kan man kaste på stasjon 1 og 3.

Se videoveiledning og

BRUKSVEILEDNING

Ønsker du å ta en titt på bruksveiledning for vårt system? 
Under bildet finner du bruksveiledningen fra BIR i PDF 

20211125_120445