Diverse priser
og satser

Her finner du informasjon om priser og satser for tjenester fra Vadmyra Borettslag. 

Innlåsing, leiligheter

Klokken 15.00 – 21.00:  kr 900,-
Klokken 21.00 – 07.00: kr 2000,-

Helg (fom fredag 21.00 tom mandag 07.00): 2000,-

Jul, påske og bevegelige helligdager: kr 2500,-

Vaktmestertjenester, på indre vedlikehold

Pris på vaktmestertjenester på indre vedlikehold er 400,- pr. påbegynte ½ time.

Staking av tette rør, minstepris 1000,-, deretter 500,- per påbegynte ½ time.

Diverse

Ny bossbrikke: kr 120,- (pris per 07.05.2024 - bestilles direkte fra BIR)

Ny sylinder postkasse: kr 700,-

Nye nøkkel ytterdør:  (vil variere), ca. kr 900-1200,-

Nøkkel til balkongvindu (for de som har det): 200,-

Nøkkel til sikringsskap: 40,-

Utleie av storstua:  Varierer mellom 850 -1500.

(se "Leie av Storstua")

20211015_115945
20211125_115536