VESTPARK AS

Parkering
og regler

VestPark AS drifter parkeringsområdet til Vadmyra Brl.
Parkeringsreglene for borettslaget er oppført på P-skilt.

GJELDENDE PARKERINGSREGLER FOR

VADMYRA BRL

• Parkering kun på anvist plass 

Parkering er kun tillatt med gyldig parkeringsbevis på anviste plasser. Gjester må hente parkeringsbevis hos beboeren som skal besøkes. 

• Kjøretøy som brukes ved flytting og aktiv av/pålessing er unntatt denne regelen. Er det ingen aktivitet ved kjøretøy over 15 minutter, medfører dette bøtlegging. Borettslaget kontor kan gi mer informasjon om parkering ved flytting. 

• Uregistrerte kjøretøy skal ikke parkeres i området

Håndverkere med uniformerte kjøretøy kan parkere ved innganger, dersom dette er helt nødvendig. 

HC-plass må søkes om til styret. Kun HC-bevis utstedt av kommunen gir grunnlag for å søke. 

• Ladestasjoner kan kun benyttes av ladbare kjøretøy om må være tilkoblet lader mens parkeringen pågår. Det kreves også gyldig parkeringsbevis for å stå parkert. 

• Hurtigladerne som er skiltet med vilkårsskilt er åpne for ALLE og krever ingen parkeringsbevis. Det er tillatt å lade i 12 timer sammenhengende. Ellers gjelder regler som på de andre ladestasjonene. Kjøretøy må være ladbar og MÅ være tilkoblet lader mens parkeringen pågår. 

Kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn er ikke tillatt parkert i borettslaget. 

• Varebiler/større biler lengre enn 5 meter skal parkere nederst i borettslaget. 

• Eiere av campingvogner eller tilhengerredskap må kontakte borettslagets kontor for godkjenning av parkering. Kun parkering for kortere perioder. 

INFORMASJONSSKRIV

PARKERING OG REGLER

Det er innført nye parkeringsbevis for beboerne i Vadmyra borettslag. Det er egne parkeringsbevis med egen farge for beboere og parkeringsbevis med en annen farge for gjester. Parkeringsbevisene må ligge lett synlige i kjøretøyets frontrute. 

Husk å levere parkeringsbevis til gjester slik at de ikke blir ilagt bot for feilparkering. Området for parkering er grundig skiltet slik at alle blir gjort oppmerksomme på parkeringsreglene. Ved parkering må kortet ligge synlig i frontruten innen 15 minutter etter parkering. Parkeringskortene er tilegnet beboerne.  Misbruk av parkeringskort eller gjesteparkeringskort fører til inndragning av kortet. 

Kortene er nummererte. Mistes et kort må kan dette bestilles på kontoret eller via hjemmesiden til borettslaget. Nytt kort koster kr. 200,-. Det gamle kortet vil umiddelbart bli ugyldig. VestPark vil alltid kontrollere kortenes gyldighet. 

Ved større arrangement må borettslagets kontor kontaktes i god tid slik at man kan få midlertidige parkeringsbevis.

Overtredelse av disse parkeringsreglene som er opplyst på skilt kan medføre bøter på kr. 600,-. Ulovlig parkering på HC-plass uten gyldig bevis medfører bot på kr. 900,-, eller kjøretøyet kan borttaues. VestPark følger parkeringsforskriften. 

Klage i forbindelse med kontrollsanksjon:  
– Se klageinformasjon på gul lapp. 

Spørsmål om parkeringsordningen eller klager på bøtlegging/borttauing rettes til VestPark AS. 

Kontaktinformasjon til VestPark AS: 

Telefon: 55 60 29 00 
E-post: post@vestpark.no 

Vennlig hilsen:  
Styret i Vadmyra borettslag.