VESTPARK AS

Parkering
og regler

VestPark AS drifter parkeringsområdet til Vadmyra Brl.
Parkeringsreglene for borettslaget er oppført på P-skilt.

Digital parkeringsløsning

Parkeringen i Vadmyra Borettslag blir i 2023 digitalisert.
Nytt parkeringssystem trer i kraft 08.05.2023 og heter UNUM

UNUM - parkeringstillattelse

Beboere vil bli tildelt en elektronisk parkeringsavtale og tilgang til VestPark UNUM app hvor både faste kjøretøy og gjesters kjøretøy skal registreres.

GJELDENDE PARKERINGSREGLER FOR

VADMYRA BRL

• Parkering kun på anvist plass 

Parkering er kun tillatt med gyldig parkeringsbevis på anviste plasser. Gjester må hente parkeringsbevis hos beboeren som skal besøkes. 

• Kjøretøy som brukes ved flytting og aktiv av/pålessing er unntatt denne regelen. Er det ingen aktivitet ved kjøretøy over 15 minutter, medfører dette bøtlegging. Borettslaget kontor kan gi mer informasjon om parkering ved flytting. 

• Uregistrerte kjøretøy skal ikke parkeres i området

Håndverkere med uniformerte kjøretøy kan parkere ved innganger, dersom dette er helt nødvendig. 

HC-plass må søkes om til styret. Kun HC-bevis utstedt av kommunen gir grunnlag for å søke. 

• Ladestasjoner kan kun benyttes av ladbare kjøretøy om må være tilkoblet lader mens parkeringen pågår. Det kreves også gyldig parkeringsbevis for å stå parkert. 

• Hurtigladerne som er skiltet med vilkårsskilt er åpne for ALLE og krever ingen parkeringsbevis. Det er tillatt å lade i 12 timer sammenhengende. Ellers gjelder regler som på de andre ladestasjonene. Kjøretøy må være ladbar og MÅ være tilkoblet lader mens parkeringen pågår. 

Kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn er ikke tillatt parkert i borettslaget. 

• Varebiler/større biler lengre enn 5 meter skal parkere nederst i borettslaget. 

• Eiere av campingvogner eller tilhengerredskap må kontakte borettslagets kontor for godkjenning av parkering. Kun parkering for kortere perioder. 

INFORMASJONSSKRIV

PARKERING OG REGLER

Beboere vil bli tildelt en elektronisk parkeringsavtale og tilgang til VestPark UNUM app hvor både
faste kjøretøy og gjesters kjøretøy skal registreres.
Det veldig viktig at du som beboer har meldt inn oppdatert e-post til kontoret slik at parkeringsavtalen blir tildelt korrekt.
Det er kun 1 person fra hver andel som vil få tilsendt avtalen og motta aktiveringslenke på e-post.
Det er mulig å dele parkeringsavtalen med flere i samme andel. 
Bruksanvisninger ligger i appen, eller kan fås via kontoret. 

Husk å starte og stoppe parkering for gjester.
Begrensning på tidsbanken på gjester i Vadmyra Borettslag er satt til 100 timer per måned.

Området for parkering er grundig skiltet slik at alle blir gjort oppmerksomme på parkeringsreglene.

Ved større arrangement må borettslagets kontor kontaktes i god tid slik at man kan få ordnet med flere parkeringstillattelser for gjester i appen. 

Overtredelse av disse parkeringsreglene som er opplyst på skilt kan medføre bøter på kr. 600,-. Ulovlig parkering på HC-plass uten gyldig bevis medfører bot på kr. 900,-, eller kjøretøyet kan borttaues. VestPark følger parkeringsforskriften. 

Klage i forbindelse med kontrollsanksjon:  
– Se klageinformasjon på gul lapp. 

Spørsmål om parkeringsordningen eller klager på bøtlegging/borttauing rettes til VestPark AS. 

Kontaktinformasjon til VestPark AS: 

Telefon: 55 60 29 00 
E-post: kundesenter@vestpark.no 

Vennlig hilsen:  
Styret i Vadmyra borettslag.