Informasjon om

Vadmyra Borettslag

Her er det trygt og godt å bo!

SENTRALT MED ALLE FASILITETER

Vadmyra Borettslag
ligger sentralt til i Loddefjord, med tilgang til alle byfasiliteter som kjøpesenter, aktiviteter og gode kollektivtilbud.

ET AV NORGES STØRSTE

Vadmyra Borettslag
er med sine 551 leiligheter Bergens tredje og landets 13 største borettslag. Borettslaget består av seks lavblokker og fire høyblokker.

Vadmyra borettslag består av 6 lavblokker og 4 høyblokker:

Lavblokk 1:     Lyngfaret 1-7
Lavblokk 2:    Vadmyrveien 6-14
Lavblokk 3:    Vadmyrveien 16-24
Lavblokk 4:    Vadmyrveien 30-32
Lavblokk 5:    Vadmyrveien 34-40
Lavblokk 6:    Vadmyrveien 42-44

Høyblokk 1:    Vadmyrveien 2
Høyblokk 2:   Vadmyrveien 4
Høyblokk 3:   Vadmyrveien 26
Høyblokk 4:   Vadmyrveien 28

Borettslaget har egne vedtekterordensreglerretningslinjer for parkeringretningslinjer for dyreholdretningslinjer for utleielokalet og retningslinjer for gebyrer.

Nærområdet

Kjøpesenteret – Vestkanten – inneholder en mengde butikker. Over veien for kjøpesenteret ligger Vannkanten, som også inneholder diverse butikker, legesenter, svømmehall, bowling og kultursal.

Borettslaget ligger ca. 3 km fra Marinebasen Haakonsvern. I tillegg er det ca 15 min kjøretur til Bergen Lufthavn.

Det er kort vei inn til Bergen sentrum. Ca ti minutters kjøretur. Fra Vadmyra er det hyppige bussavganger til/fra sentrum.

OM BORETTSLAGET OG VÅR

HISTORIE

Bolignøden i Bergen på 60-tallet tvang politikerne til å tenke boligbygging utenfor kommunegrensene. Slik ble det til at et stort område i gamle Laksevåg kommune ble lagt ut til boligbygging. Det var ikke nok å tenke bygging utover, man tenkte bygging i høyden, slik det var gjort i Bergen. Meningen var at prisene skulle ligge på et nivå slik at vanlige arbeidsfolk skulle ha råd til en leilighet.

Siste halvdel av 60-tallet startet byggingen av den første lavblokken og første høyblokken i Vadmyra. I 1969 flyttet de først beboerne inn i leilighetene. To-roms, tre-roms og fireroms leiligheter var klare til innflytting. Om leilighetene var klare var det så som så med området rundt. Stein, jord og restmaterialer lå strødd, så det var ikke alt som var like fint.

Vadmyra borettslag har siden oppstart/bygging på slutten av -60 tallet vært i kontinuerlig oppgradering. Heisene som var nye på -80 tallet er nå klar til å bli skiftet ut. Men den største oppgraderingen skjedde på slutten av -90 tallet. Alle yttervegger på lavblokkene ble fullisolert. Samtlige balkonger ble utvidet og innglassert og nye hovedinnganger gav blokkene økt kvalitet.

I høyblokkene – H1 og H2- ble inngangssidene ombygget, og det ble etablert nye hovedinnganger på dagens kjellernivå. Alle gavlveggene ble etterisolert og nytt fasademateriell ble lagt på. Også her ble det foretatt full innglassing av balkongene. I tillegg ble alle jord- og plenarealer oppgradert.

Begynnelsen av 2000 tallet stod også i oppgraderingens tegn. Nytt røropplegg til kjøkken og bad ble lagt. Samtidig ble alle bad fornyet, noe som førte til en verdiøkning av leilighetene. Elektriske tavler, som forsyner blokkene med strøm, er byttet ut. Nye postkasser er montert i alle blokkene og nytt bossanlegg er på plass. Takene på lavblokkene er også skiftet.