Bossnedkast - BIR

I 2017 begynte borettslaget å se på alternative løsninger til bossuget som var søppel-løsningen de hadde da. 

Dette da driftsutgiftene på det eksisterende anlegget økte jevnt, grunnen til det var hovedsakelig slitasje, men også mye feilbruk fra beboere. 

BIR presenterte et par ulike løsninger til borettslaget, den eneste løsningen med fast anlegg BIR Privat ville godkjenne hos borettslaget var bossnedkast med nedgravde containere.

Det var løsningen med bossnedkast Vadmyra Borettslag endte opp med.

 

 

Prosjektet ble ledet av BIR bedrift / Bossug AS, og det ble etablert 36 nedgravde bunntømte containere på 5 kubikkmeter: 
– 12 stk for restavfall uten komprimering
– 17 stk for papir/papp/drikkekartong uten komprimering
– 4 stk for plastembalasje med komprimering, 1 uten komprimering
– 2 stk for glass-og metallemballasje uten komprimering

Gravingen på prosjektet ble styrt av Anleggsgartnermester Wikholm.

 

Containerne ble fordelt på 3 forskjellige miljøstasjoner i Borettslaget:

Miljøstasjon 1: Lyngfaret 1-7, Vadmyrveien 6-24
Miljøstasjon 2: Vadmyrveien 2-4, deler av Vadmyrveien 26
Miljøstasjon 3: Deler av Vadmyrveien 26, Vadmyrveien 28                                               og Vadmyrveien 30-46

Arbeidet ble startet ved miljøstasjon 1 i begynnelsen av 2018, og var ferdigstilt og godkjent i april 2019