Vil du stille til valg i Vadmyra borettslag?

6. april 2022 skal det være generalforsamling i borettslaget

I den forbindelse vil vi gjerne komme i kontakt med deg som ønsker tillitsverv i borettslaget.

Arbeidet er både utviklende og lærerikt.  Arbeidsoppgavene er svært varierte og dekker mange felt, fra beboer- og personalsaker til store byggetekniske saker og økonomistyring.

Har du tid, er seriøs og har evner til og interesse for et ansvarsfullt arbeid, kan du være med å forme borettslaget sin utvikling fremover.

Dersom du ønsker å stille send inn en søknad med CV og referanser på mail til kontoret@vadmyrabrl.no.

Postkassen ved døren til borettslaget sitt kontor, Lyngfaret 5 kan også brukes.

 

Aktuelle søkere bli innkalt til intervju.

Husk! Merk med Valgkomiteen.

 

Alle henvendelser må være oss i hende innen 18. februar 2022.

Alle som har eller skal ha et verv i borettslaget, må kunne stille seg bak etikkhånboken som benyttes. 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *