Ventilasjonsrens

Som orientert om i beretningen i år (innkallingen til årsmøtet) så skal Vadmyra Borettslag skal i løpet av 2023 og 2024 utføre ventilasjonsrens i hele borettslaget.
Dette innebærer at kanalene fra den enkelte leiligheten til og med hoved sjakten skal renses.
Arbeide blir utført av Torgersen i samarbeid med IceCo2.

I desember 2023 er det L6 og H4 som skal få dette utført, etter nyttår fortsetter arbeidet i de resterende blokkene (L5, L4, L3, L2, L1, H3, H2 og H1). Beboerne får videre informasjon før oppstart i sin blokk. 

 

På «knappen» under ligger et skriv med forklaring på arbeidet som skal gjøres og hvilke tilgang det vil være behov for.

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *