Status heisprosjekt

Det er gjort endringer i fremdriftsplanen på utskiftning av heisene. Informasjon er sendt ut til de blokkene det gjelder, men vedlagt ligger oppdatert plan.
 
Heisene er estimert ferdig byttet innen 01.04.2024 og prosjektet i sin helhet er forventet ferdig innen 16.05.2024
 
Vadmyrveien 26:
Begge heisene er ferdigstilt innen 15.02.23 og gulv arbeid vil starte 22.02.23
Deretter vil nye heis fronter monteres og alt er estimert ferdigstilt innen 31.03.2023 for den blokken.

Vadmyrveien 28:
Venstre heis er ferdigstilt januar 2023. Høyre heis er planlagt at skiftes ut i perioden 31.07.23- til 24.11.23
Deretter vil gulv arbeid og nye heis fronter foregå fra 27.11.23 og alt er estimert ferdigstilt innen 15.01.2024 for den blokken.

Vadmyrveien 4:
Venstre heis er ferdigstilt juli 2023. Høyre heis er planlagt at skiftes ut i perioden 31.07.23 til 24.11.23
Deretter vil gulv arbeid og nye heis fronter foregå fra 11.12.23 og alt er estimert ferdigstilt innen 29.01.2024 for den blokken.

Vadmyrveien 2:
Venstre heis er ferdigstilt august 2023. Høyre heis er planlagt at skiftes ut i perioden 27.11.23 til 01.04.24
Deretter vil gulv arbeid og nye heis fronter foregå fra 02.04.24 og alt er estimert ferdigstilt innen 16.05.24 for den blokken.
Detaljert plan på arbeidet med å legge nytt gulv og stenging av etasjer vil komme informasjon på til de aktuelle adressene og henges opp ved/i heisene.
Tidene er foreløpig plan og kan endres om det forekommer noe uforutsett.

Fremdriftsplan heis

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *