Informasjon vedrørende utskiftning av Heiser

Nå nærmer vi oss oppstart på utskiftning av heisene.
Dette er et stort prosjekt, som gjennomføres over noen år.
 
Hele prosjektet skal etter planen være klart i slutten av 2023.
 
Det som er utrolig viktig for borettslaget og styret, er at til tross for arbeidet som skal gjøres,
så skal det alltid være en heis operativ som beboerne og gjester kan benytte.
 
Det har også vært viktig å få utnyttet arealet i heissjaktene maksimalt,
slik at heisene kunne bli noe større enn de er per dags dato.
 
Det er TK Elevator (ThyssenKrupp) som skal gjennomføre prosjektet.
Oppstart av prosjekter i borettslaget blir torsdag 03.03.2022. Da starter de med å ordne riggområdet etc.
 
Prosjektet starter i Vadmyrveien 26 (Høyblokk 3).
 
Det blir 5 stadier i prosjektet:
Stadie 1: Heis-1 i Vadmyrveien 26
Stadie 2: Heis-2 i Vadmyrveien 26 og Heis-1 i Vadmyrveien 28
Stadie 3: Heis-2 i Vadmyrveien 28 og Heis-1 i Vadmyrveien 4
Stadie 4: Heis-2 i Vadmyrveien 4 og Heis-1 i Vadmyrveien 2
Stadie 5: Heis-2 i Vadmyrveien 2
 
VIKTIG DATO: Den 09.03 kommer det en kranbil, innen klokken 07.30 er det viktig at parkeringsplassen
mellom Vadmyrveien 26 og Vadmyrveien – hovedveien, er HELT ryddet for biler.
Dersom det fortsatt står biler der på morgenen, vil disse bli tauet på eiers regning.
 
Den første heisen er estimert til å være klar for overlevering 20.06.
 
Det vil bli perioder med mye støy, men under hele byggeperioden er det estimert at der blir noe støy.
 
Arbeidsdagen kommer normalt til å være fra 07.30 til 15.30, og det er i denne tidsperioden det kommer til å være støy.
Men området kommer til å være en byggeplass, slik at man må være bevist på dette.
 
Beboerne i Vadmyrveien 26 vil få noe mer informasjon i løpet av byggeperioder.
 
Dersom noen har noen spørsmål i forbindelse med prosjektet er det bare å ta kontakt med kontoret
(kontoret@vadmyrabrl.no) eller tlf 45633758.
 
Mvh Drift, Vadmyra BRL
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *