HMS-ansvar for alle

HMS-ansvar for alle
Vadmyra Borettslag er et stor borettslag, og vi ber alle ha øyner åpne når de er rundt omkring.
Dersom man ser feil eller mangler, meld ifra om disse til oss på drift.
 
Til info: Beboerne i borettslaget har også et HMS-ansvar
Beboerne skal:
  • sjekke at brannslukningsutstyr er i orden
  • bytte batteri i brannvarslere
  • kontrollere elektrisk anlegg
  • sikre at bygningsarbeider utføres på en forsvarlig måte
  • melde eventuelle feil og mangler til styret
  • sørge for å holde rømningsveiene åpne
  • ikke oppbevare brannfarlig væske og gass på loft eller i kjeller
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *